15.03.2019

Повідомлення кредиторів про припинення шляхом перетворення приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Аверс» в товариство з обмеженою відповідальністю «СА «Аверс»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» (код за ЄДРПОУ 35489734, місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8) повідомляє, що 14.03.2019 року єдиним акціонером товариства було прийнято рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Аверс» у товариство з обмеженою відповідальністю «СА Аверс», з місцезнаходженням за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, та призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «СК «Аверс» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом перетворення.

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства" кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. В такому разі, зобов'язання товариства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству-правонаступнику ТОВ «СА «Аверс» та будуть виконуватись останнім згідно з умовами, передбаченими в правочині, що був укладений між таким кредитором та товариством.

Письмова вимога кредиторів подається (надсилається) за місцезнаходженням ПрАТ «СК «Аверс»: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8. Контактний телефон: (067) 209-6857.

Голова комісії з припинення ПрАТ «СК «Аверс» Петренко Олександр Вікторович

13.03.2019

Особлива інформація

23.11.2018

Особлива інформація

08.11.2018

Особлива інформація

08.11.2018

Особлива інформація

08.10.2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 5 жовтня 2018 року о 10.00 год. відбулися позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, . оф. 208.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» публікує перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено: Обрати головою загальних зборів Голдіна С.О. Обрати секретарем загальних зборів Білогорцева С.А. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Святної Н.П.

2. По другому питанню порядку денного вирішено:

- Додати нові коди видів діяльності товариства згідно з КВЕД: 63.99, 66.21, 66.22, 70.22, 73.20 і припинити страхову діяльність (згідно з КВЕД 65.12), виключивши цей вид діяльності товариства та внести зміни до ЄДР в органах держаної реєстрації.

- Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. забезпечити подання відповідних документів для внесення змін до ЄДР в органи державної реєстрації.

- Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій на страхову діяльність.

-. Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про виключення товариства з державного реєстру фінустанов.

06.10.2018

Особлива інформація

01.10.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів 01 жовтня 2018 року, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 5 жовтня 2018 року, загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій складає 7 000 шт.

19.09.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 5 жовтня 2018 року о 10.00 год. відбудуться позачергові загальні збори

Реєстрація учасників зборів 5 жовтня 2018 року з 09.30 год. до 10.00 год. . за адресою проведення загальних зборів по пред’явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 1 жовтня 2018 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Голдіна С.О. Обрати секретарем загальних зборів Білогорцева С.А. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Святної Н.П.

2. Про внесення змін у види діяльності товариства, анулювання ліцензій на страхову діяльність та виключення товариства з державного реєстру фінансових установ.

Проект рішення:

1. Додати нові коди видів діяльності товариства згідно з КВЕД: 63.99, 66.21, 66.22, 70.22, 73.20 і припинити страхову діяльність (згідно з КВЕД 65.12), виключивши цей вид діяльності товариства та внести зміни до ЄДР в органах держаної реєстрації.

2. Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. забезпечити подання відповідних документів для внесення змін до ЄДР в органи державної реєстрації.

3. Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій на страхову діяльність.

4. Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про виключення товариства з державного реєстру фінустанов.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, робочий час до 5 жовтня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, оф.208. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

25.07.2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 20 липня 2018 року о 16.00 відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8В, офіс 208.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» публікує перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено: Обрати головою загальних зборів Голдіна С.О. Обрати секретарем загальних зборів Білогорцева С.А. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Святної Н.П.

2. По другому питанню порядку денного вирішено:

1. Викупити прості іменні акції за рахунок коштів товариства: у Волинця Д.М. викупити 13000 належних йому акцій за 33.800,00 грн.; у ТОВ «БАСК Лтд» викупити 970 акцій за 2.522,00 грн.; у Білогорцева С.А. викупити 1030 акцій за 2.678,00 грн. Загальна кількість простих іменних акцій для викупу товариством складає 15000 штук на загальну суму викупу 39.000,00 грн.

2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. укласти договори купівлі-продажу між товариством та акціонерами щодо викупу товариством власних простих іменних акцій протягом місяця починаючи з 23 липня 2018 року по 22 серпня 2018 року включно.

3. Здійснити оплату по договорам купівлі-продажу товариством власних простих іменних акцій у строк з 23 серпня 2018 року до 28 грудня 2018 року включно.

4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс», після закінчення викупу товариством власних акцій, провести анулювання викуплених простих іменних акцій згідно з чинним законодавством України.

16.07.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів 16 липня 2018 року, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 20 липня 2018 року, загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій складає 20 000 шт.

18.06.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 20 липня 2018 року о 16.00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8В, офіс 208.

Реєстрація учасників зборів 20 липня 2018 року з 15.30 год. до 16.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 година 16 липня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Голдіна С.О. Обрати секретарем загальних зборів Білогорцева С.А. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Святної Н.П.

2. Про викуп товариством розміщених ним простих іменних акцій, визначення ціни, порядку, строку їх викупу та подальше анулювання викуплених товариством акцій.

Проект рішення:

1. Викупити прості іменні акції за рахунок коштів товариства: у Волинця Д.М. викупити 13000 належних йому акцій за 33.800,00 грн.; у ТОВ «БАСК Лтд» викупити 970 акцій за 2.522,00 грн.; у Білогорцева С.А. викупити 1030 акцій за 2.678,00 грн. Загальна кількість простих іменних акцій для викупу товариством складає 15000 штук на загальну суму викупу 39.000,00 грн.

2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В. укласти договори купівлі-продажу між товариством та акціонерами щодо викупу товариством власних простих іменних акцій протягом місяця починаючи з 23 липня 2018 року по 22 серпня 2018 року включно.

3. Здійснити оплату по договорам купівлі-продажу товариством власних простих іменних акцій у строк з 23 серпня 2018 року до 28 грудня 2018 року включно.

4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс», після закінчення викупу товариством власних акцій, провести анулювання викуплених простих іменних акцій згідно з чинним законодавством України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, робочий час до 20 липня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8В, оф.208. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

 

27.04.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів 24 квітня 2018 року, які мають право на участь у загальних зборах 30 квітня 2018 року, загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій складає 20 000 шт.

20.04.2018

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

 


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аверс"

2. Код за ЄДРПОУ

35489734

3. Місцезнаходження

03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8

4. Міжміський код, телефон та факс

044 455 03 21 044 404 50 70

5. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

sk-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення


Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.17р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 19.04.18р. повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної особи (код за ЄДРПОУ 03358529, мiсцезнаходження:м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 93) зменшився з 6900 до 0 простих iменних акцiй емiтента, що становить 0,0% до статутного капiталу емiтента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.17р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 19.04.18р. повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – фiзичної особи збiльшився з 6100 акцiй до 13000 простих iменних акцiй емiтента, що становить 65,0% до статутного капiталу емiтента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.1217р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 19.04.18р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної особи ТОВ «БАСК Лтд» (код за ЄДРПОУ 16481065, мiсцезнаходження: м. Київ,
бульвар В.Гавела, буд. 8В) зменшився з 5600 простих iменних акцiй емiтента до 4570 акцiй, що становить 22,85 % до статутного капiталу емiтента.

III. Підпис

Генеральний директор Петренко О.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

30.03.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 30 квітня 2018 року о 16.00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 30 квітня 2018 року з 15.30 год. до 16.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 24 квітня 2018 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Визнати діяльність товариства за 2017 рік задовільною.

3. Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Генерального директора товариства за 2017 рік.

4. Звіт ревізора про підсумки діяльності товариства за 2017 рік та затвердження звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік задовільною та затвердити річний звіт і баланс товариства станом на 31.12.2017р.

5. Про розподіл прибутку товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Сукупний збиток, що утворився за наслідками роботи товариства за 2017 рік в сумі 804 тис.грн. покрити за рахунок створеного резервного капіталу товариства.

6. Затвердження плану розвитку товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити план розвитку діяльності товариства на 2018 рік.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні до 30 квітня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф.208. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства приймаються ПрАТ «СК «Аверс» у письмовому вигляді до 10 квітня 2018 року.

Загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій станом на 30.03.2018р. складає 20 000 шт.

 

03.05.2017

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 16.00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» доводить до відома акціонерів перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено обрати голову загальних зборів та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено визнати діяльність товариства за 2016 рік задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного вирішено затвердити річний звіт Генерального директора товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного вирішено визнати фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік задовільною та затвердити річний звіт і баланс товариства станом на 31.12.2016р.

5. По п’ятому питанню порядку денного вирішено балансовий збиток, що утворився за наслідками роботи товариства за 2016 рік в сумі 119 136,78 грн. покрити за рахунок створеного резервного капіталу товариства.

6. По шостому питанню порядку денного вирішено затвердити план розвитку діяльності товариства на 2017 рік.

 

22.03.2017

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 16.00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 27 квітня 2017 року з 15.30 год. до 16.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 21 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісіюи.

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Визнати діяльність товариства за 2016 рік задовільною.

3. Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Генерального директора товариства за 2016 рік.

4. Звіт ревізора про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та затвердження звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік задовільною та затвердити річний звіт і баланс товариства станом на 31.12.2016р.

5. Про розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Балансовий збиток, що утворився за наслідками роботи товариства за 2016 рік в сумі 119 136,78 грн. покрити за рахунок створеного резервного капіталу товариства.

6. Затвердження плану розвитку товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити план розвитку діяльності товариства на 2017 рік.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні до 27 квітня 2017 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф.208.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Білогорцев С.А.

Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

20.12.2016

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 19 грудня 2016 року о 16.00 відбулися загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар В. Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» доводить до відома акціонерів перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено обрано голову загальних зборів та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено звільнити Голдіна Сергія Олександровича з посади Генерального директора товариства 20 грудня 2016 року у зв’язку з переводом на іншу посаду в товаристві.

3. По третьому питанню порядку денного вирішили обрати Генеральним директором товариства Петренка Олександра Вікторовича з 21 грудня 2016 року, затвердити зміст трудового договору з Генеральним директором товариства та надати Білогорцеву С.А. повноваження на підписання трудового договору від імені товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного вирішили затвердити положення про Наглядову раду товариства.

5. По п’ятому питанню порядку денного вирішили обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб строком на три роки: Головою Наглядової ради Голдіна С.О., членами Наглядової ради - Волинця Д.М. і Білогорцева С.А.

6. По шостому питанню порядку денного вирішили Доручити Петренку О.В. надати документи на внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

 

30.11.2016

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 29 листопада 2016 року о 16.00 відбулися загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208. Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» доводить до відома акціонерів перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного обрано голову загальних зборів Білогорцева С.А. та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено внести зміни до Статуту товариства та затвердити його в новій редакції. Доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. підписати Статут товариства в новій редакції.

3. По третьому питанню порядку денного вирішили доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. надати документи на внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із затвердженням Статуту товариства в новій редакції.

23.11.2016

Відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на підставі Рішення Київської міської ради № 315/1319 від 10.11.2016р. «Про перейменування бульвару, вулиць, найменування площі та присвоєння імен скверам в місті Києві» відбулося перейменування місцезнаходження ПрАТ «Страхова компанія «Аверс» з бульвару Івана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела.

16.11.2016

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 19 грудня 2016 року о 16.00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів: 19 грудня 2016 року з 15.30 до 16.00 за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 13 грудня 2016 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Про звільнення Генерального директора товариства. Проект рішення: Звільнити з посади Генерального директора товариства Голдіна Сергія Олександровича за власним бажанням.

3. Про обрання Генерального директора товариства. Проект рішення: Обрати на посаду Генерального директора товариства Петренка Олександра Вікторовича.

4. Затвердження положення про Наглядову раду товариства. Проект рішення: Затвердити положення про Наглядову раду товариства.

5. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Проект рішення: Обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб. Головою Наглядової ради обрати Голдіна Сергія Олександровича. Ччленами Наглядової ради обрати Волинця Д.М. та Білогорцева С.А. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. Обрати Петренка Олександра Вікторовича, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

6. Визначення уповноваженої особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру. Проект рішення: Доручити Петренку О.В. надати документи для внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Акціонери можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного до 19 грудня 2016 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар І.Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф.208. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В.

Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

28.10.2016

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 29 листопада 2016 року о 16.00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 29 листопада 2016 року з 15.30 до 16.00 за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера - додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 23 листопада 2016р.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту товариства в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту товариства в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. підписати Статут товариства в новій редакції.

3. Визначення уповноваженої особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру, пов’язаних із затвердженням Статуту товариства в новій редакції. Проект рішення: Доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. надати документи на внесення змін до відомостей про товариство,


що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із затвердженням Статуту товариства в новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, в робочий час до 29 листопада 2016 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар І.Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф.208 Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

 

12.10.2016

Щодо зміни поштового індексу ПрАТ "СК "Аверс"

СК "Аверс" повідомляє що у зв'язку з реорганізацією структури підприємства УДППЗ "Укрпошта" буде ліквідована Міська службова пошта КИЇВ - 03680.

З 01 грудня 2016р. доставка періодичних друкованих видань, рекомендованої та простої письмової кореспонденції та повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень на нашу адресу буде здійснюватись через відділення поштового зв'язку КИЇВ - 03124.