08.11.2018

Особлива інформація

08.11.2018

Особлива інформація

08.10.2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 5 жовтня 2018 року о 10.00 год. відбулися позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» публікує перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено обрати голову загальних зборів та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено додати нові коди видів діяльності товариства згідно з КВЕД: 63.99, 66.21, 66.22, 70.22, 73.20 і припинити страхову діяльність (згідно з КВЕД 65.12), виключивши цей вид діяльності товариства та внести зміни до ЄДР в органах держаної реєстрації.

Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В.:

- забезпечити подання відповідних документів для внесення змін до ЄДР в органи державної реєстрації;

- надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій на страхову діяльність;

- надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про виключення товариства з державного реєстру фінустанов.

05.10.2018

Особлива інформація

19.09.2018

До відома акціонерів ПрАТ "Ск "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 5 жовтня 2018 року о 10.00 год. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 5 жовтня 2018 року з 09.30 год. до 10.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 2 жовтня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Про внесення змін у види діяльності товариства, анулювання ліцензій на страхову діяльність та виключення товариства з державного реєстру фінансових установ.

Проект рішення: З метою визначення основних напрямів діяльності товариства додати нові коди видів діяльності згідно з КВЕД: 63.99, 66.21, 66.22, 70.22 та 73.20, а також припинити страхову діяльність (згідно з КВЕД 65.12), виключити цей вид діяльності товариства шляхом внесення змін до ЄДР в органах державної реєстрації та надати заяви до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій на страхову діяльність та виключення товариства з державного реєстру фінустанов.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, робочий час до 5 жовтня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, оф.208. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

Адреса веб-сайту ПрАТ «СК «Аверс», на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.sk-avers.com.ua/.

 

16.07.2018

До відома акціонерів ПрАТ "Ск "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів 16 липня 2018 року, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 20 липня 2018 року, загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій складає 20 000 шт.

18.06.2018

До відома акціонерів ПрАТ "Ск "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 20 липня 2018 року о 16.00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8В, офіс 208.

Реєстрація учасників зборів 20 липня 2018 року з 15.30 год. до 16.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 година 16 липня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Про викуп товариством розміщених ним простих іменних акцій, визначення ціни, порядку, строку їх викупу та подальше анулювання викуплених товариством акцій.

Проект рішення: Викупити товариством прості іменні акції згідно з поданими заявами акціонерів. Ціна однієї простої іменної акції становить згідно з оцінкою залученого оцінювача. Строк викупу акцій встановити до 28 грудня 2018 року. Доручити Генеральному директору Петренку О.В. укласти договори купівлі-продажу з акціонерами протягом місяця після позачергових загальних зборів. Доручити Генеральному директору Петренку О.В. після викупу товариством акцій здійснити відповідні дії щодо анулювання викуплених товариством простих іменних акцій.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, робочий час до 20 липня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8В, оф.208. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

 

27.04.2018

До відома акціонерів ПрАТ "Ск "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів 24 квітня 2018 року, які мають право на участь у загальних зборах 30 квітня 2018 року, загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій складає 20 000 шт.

20.04.2018

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

 


1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аверс"

2. Код за ЄДРПОУ

35489734

3. Місцезнаходження

03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8

4. Міжміський код, телефон та факс

044 455 03 21 044 404 50 70

5. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

sk-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення


Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.17р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 19.04.18р. повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної особи (код за ЄДРПОУ 03358529, мiсцезнаходження:м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 93) зменшився з 6900 до 0 простих iменних акцiй емiтента, що становить 0,0% до статутного капiталу емiтента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.17р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 19.04.18р. повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – фiзичної особи збiльшився з 6100 акцiй до 13000 простих iменних акцiй емiтента, що становить 65,0% до статутного капiталу емiтента

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Аверс» на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.1217р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 19.04.18р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної особи ТОВ «БАСК Лтд» (код за ЄДРПОУ 16481065, мiсцезнаходження: м. Київ,
бульвар В.Гавела, буд. 8В) зменшився з 5600 простих iменних акцiй емiтента до 4570 акцiй, що становить 22,85 % до статутного капiталу емiтента.

III. Підпис

Генеральний директор Петренко О.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

30.03.2018

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 30 квітня 2018 року о 16.00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 30 квітня 2018 року з 15.30 год. до 16.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 24 квітня 2018 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Визнати діяльність товариства за 2017 рік задовільною.

3. Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Генерального директора товариства за 2017 рік.

4. Звіт ревізора про підсумки діяльності товариства за 2017 рік та затвердження звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік задовільною та затвердити річний звіт і баланс товариства станом на 31.12.2017р.

5. Про розподіл прибутку товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Сукупний збиток, що утворився за наслідками роботи товариства за 2017 рік в сумі 804 тис.грн. покрити за рахунок створеного резервного капіталу товариства.

6. Затвердження плану розвитку товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити план розвитку діяльності товариства на 2018 рік.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні до 30 квітня 2018 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф.208. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства приймаються ПрАТ «СК «Аверс» у письмовому вигляді до 10 квітня 2018 року.

Загальна кількість простих акцій та голосуючих акцій станом на 30.03.2018р. складає 20 000 шт.

 

03.05.2017

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 16.00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» доводить до відома акціонерів перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено обрати голову загальних зборів та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено визнати діяльність товариства за 2016 рік задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного вирішено затвердити річний звіт Генерального директора товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного вирішено визнати фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік задовільною та затвердити річний звіт і баланс товариства станом на 31.12.2016р.

5. По п’ятому питанню порядку денного вирішено балансовий збиток, що утворився за наслідками роботи товариства за 2016 рік в сумі 119 136,78 грн. покрити за рахунок створеного резервного капіталу товариства.

6. По шостому питанню порядку денного вирішено затвердити план розвитку діяльності товариства на 2017 рік.

 

22.03.2017

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 27 квітня 2017 року о 16.00 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 27 квітня 2017 року з 15.30 год. до 16.00 год. за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 21 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісіюи.

2. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Визнати діяльність товариства за 2016 рік задовільною.

3. Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Генерального директора товариства за 2016 рік.

4. Звіт ревізора про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та затвердження звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік задовільною та затвердити річний звіт і баланс товариства станом на 31.12.2016р.

5. Про розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Балансовий збиток, що утворився за наслідками роботи товариства за 2016 рік в сумі 119 136,78 грн. покрити за рахунок створеного резервного капіталу товариства.

6. Затвердження плану розвитку товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити план розвитку діяльності товариства на 2017 рік.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні до 27 квітня 2017 року та в день проведення зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8, корп. 10, оф.208.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – Білогорцев С.А.

Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

20.12.2016

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 19 грудня 2016 року о 16.00 відбулися загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар В. Гавела, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» доводить до відома акціонерів перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено обрано голову загальних зборів та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено звільнити Голдіна Сергія Олександровича з посади Генерального директора товариства 20 грудня 2016 року у зв’язку з переводом на іншу посаду в товаристві.

3. По третьому питанню порядку денного вирішили обрати Генеральним директором товариства Петренка Олександра Вікторовича з 21 грудня 2016 року, затвердити зміст трудового договору з Генеральним директором товариства та надати Білогорцеву С.А. повноваження на підписання трудового договору від імені товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного вирішили затвердити положення про Наглядову раду товариства.

5. По п’ятому питанню порядку денного вирішили обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб строком на три роки: Головою Наглядової ради Голдіна С.О., членами Наглядової ради - Волинця Д.М. і Білогорцева С.А.

6. По шостому питанню порядку денного вирішили Доручити Петренку О.В. надати документи на внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

 

30.11.2016

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 29 листопада 2016 року о 16.00 відбулися загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208. Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» доводить до відома акціонерів перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. По першому питанню порядку денного обрано голову загальних зборів Білогорцева С.А. та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено внести зміни до Статуту товариства та затвердити його в новій редакції. Доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. підписати Статут товариства в новій редакції.

3. По третьому питанню порядку денного вирішили доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. надати документи на внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із затвердженням Статуту товариства в новій редакції.

23.11.2016

Відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на підставі Рішення Київської міської ради № 315/1319 від 10.11.2016р. «Про перейменування бульвару, вулиць, найменування площі та присвоєння імен скверам в місті Києві» відбулося перейменування місцезнаходження ПрАТ «Страхова компанія «Аверс» з бульвару Івана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела.

16.11.2016

До відома акціонерів ПрАТ "СК "Аверс"

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 19 грудня 2016 року о 16.00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів: 19 грудня 2016 року з 15.30 до 16.00 за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 13 грудня 2016 року.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Про звільнення Генерального директора товариства. Проект рішення: Звільнити з посади Генерального директора товариства Голдіна Сергія Олександровича за власним бажанням.

3. Про обрання Генерального директора товариства. Проект рішення: Обрати на посаду Генерального директора товариства Петренка Олександра Вікторовича.

4. Затвердження положення про Наглядову раду товариства. Проект рішення: Затвердити положення про Наглядову раду товариства.

5. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Проект рішення: Обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб. Головою Наглядової ради обрати Голдіна Сергія Олександровича. Ччленами Наглядової ради обрати Волинця Д.М. та Білогорцева С.А. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. Обрати Петренка Олександра Вікторовича, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

6. Визначення уповноваженої особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру. Проект рішення: Доручити Петренку О.В. надати документи для внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Акціонери можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного до 19 грудня 2016 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар І.Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф.208. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В.

Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

28.10.2016

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідомляє, що 29 листопада 2016 року о 16.00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 208.

Реєстрація учасників зборів 29 листопада 2016 року з 15.30 до 16.00 за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера - додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 23 листопада 2016р.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Для проведення загальних зборів обрати голову загальних зборів та секретаря. Для підрахунку голосів обрати лічильну комісію.

2. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту товариства в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту товариства в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства та затвердити Статут товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. підписати Статут товариства в новій редакції.

3. Визначення уповноваженої особи на внесення змін до Єдиного державного реєстру, пов’язаних із затвердженням Статуту товариства в новій редакції. Проект рішення: Доручити Генеральному директору товариства Голдіну С.О. надати документи на внесення змін до відомостей про товариство,

Представить материал

Редактор
advanced.style_select
advanced.paragraph
advanced.fontdefault
advanced.font_size

що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із затвердженням Статуту товариства в новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, в робочий час до 29 листопада 2016 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою: м.Київ, бульвар І.Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф.208 Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Петренко О.В. Довідки за телефоном: (044) 455-03-21.

 

12.10.2016

Щодо зміни поштового індексу ПрАТ "СК "Аверс"

СК "Аверс" повідомляє що у зв'язку з реорганізацією структури підприємства УДППЗ "Укрпошта" буде ліквідована Міська службова пошта КИЇВ - 03680.

З 01 грудня 2016р. доставка періодичних друкованих видань, рекомендованої та простої письмової кореспонденції та повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень на нашу адресу буде здійснюватись через відділення поштового зв'язку КИЇВ - 03124.

15.02.2016

З 19.02.2016 року ліміти виплат за полісами "Автоцивілки" збільшують у два рази!

Згідно із розпорядженням Нацкомфінпослуг відбудеться збільшення розмірів страхових сум за договорами ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну майну – до 100 000 гривень на одного потерпілого та за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – до 200 000 гривень на одного потерпілого.

Збільшено також розмір виплат по Європротоколу в 2 рази з 25 тис. грн. до 50 тис. грн.

21.01.2016

"Зелена картка" зростає в ціні

Вартість полісів "Зелена картка" зростає на 7% з 25 січня 2016 року.

"Зелена картка" для 15-ти денного перебування в країнах Європи, складе:

657 грн. для легкових авто

2 469 грн. для автобусів

1 550 грн. для вантажівок

Вартість 15-ти денного полісу "Зелена картка" для поїздок по Білорусі, Молдові та "РФ", складе:

479 грн. для легкових авто

507 грн. для автобусів

253 грн. для вантажівок

Придбати "Зелену картку" Ви можете в офісі СК "Аверс" за адресою:

м. Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, корпус 10

або ми безкоштовно доставимо його Вам!

[t] (044) 455-03-21

[m] (067) 656-28-36